Home / Bài thơ về hạnh phúc / Ai cho hạnh phúc – Vũ Yến Vũ

Ai cho hạnh phúc – Vũ Yến Vũ

Ai cho hạnh phúc – Vũ Yến Vũ


Ta tranh nhau nhận
tất bật
Hạnh phúc tuột dần

Hạnh phúc vô hình
Ta không nhìn thấy
Ai người tin cậy
bủa vây

Hạnh phúc ta xây

Tô hồng môi thắm
Bỗng sắc phai tàn

Hạnh phúc
Ta tìm không được
Bước đời sau – trước
đổi màu

Hạnh phúc sang giàu
Kẻ hèn, người kém
Cuộc đời hạn hẹp
Hạnh phúc ai cho?

Xem thêm:  Hạnh phúc đang chờ - Trần Thị Thủy

Check Also

Hạnh phúc đời thường – Nguyễn Đình Huân

Hạnh phúc đời thường – Nguyễn Đình Huân

Hạnh phúc là gì con biết hay không. Nghe cha hỏi sao trong lòng bối …