Home / Bài thơ tiếu lâm 18+ / Ăn kem – Lê Hải Chinh

Ăn kem – Lê Hải Chinh

Ăn kem – Lê Hải Chinh

Sướng nhất mua về được chiếc kem

Nào ai cũng khoái bởi đang thèm

Khi chưa bị chảy sao mà cứng

Lúc đã oằn teo lại thật mềm,

 

Dẫu ngắn hay dài đây cứ mút

Dù to hoặc nhỏ đấy còn xem

tiết hạ ăn ngon hết

Chẳng kể đêm ngày vẫn bóc tem,

Xem thêm:  Nhậu không vô (18+)

Check Also

Chợ chim – Lê Hải Chinh

Chợ chim – Lê Hải Chinh

Đang buồn đến chợ hỏi mua chim Rất sẵn cần chi phải kiếm tìm Đến …