Home / Bài thơ về người lính / Anh là người lính – Lương Mận

Anh là người lính – Lương Mận

Anh là người lính – Lương Mận

áo lính anh ơi
hiến trọn bên anh
Giãi dầu năm tháng quân hành
Ba lô bạc xanh điểm màu

Yêu đến ngàn sau
hoan hỉ đôi câu
Nơi rừng thẳm đá non ghềnh
Mỏm sông bãi xú xanh sóng cồn

Đảo xa biên giới súng ôm
Giữ canh đất mẹ vẹn ôm dáng hình
Anh là lính rất chân tình
Dâng em tất cả trong mơ

đất nước sắc cờ
Sao vàng năm cánh ước mơ lại về
Bàn chân vẹt núi mòn khe
Đắp xây đất nước chắn be cuộc đời.

Xem thêm:  Phải lòng - Tuyen45

Check Also

Tại người – Trần Tích Thiện

Tại người – Trần Tích Thiện

Hình như sắp sửa có going Ì ầm sấm mạn biển Đông dội vào Ô …