Home / Thu Hương

Thu Hương

Tạ – Phùng Quán

Tạ  –  Phùng Quán

Ngày ra trận Tóc tôi còn để chỏm Nay trở về Đầu đã hoa râm… Sau cuộc trường chinh ba mươi năm Quỳ rạp trán xuống đất làng Con tạ… Con tạ đất làng quê Thấm đẫm máu bao anh hùng đã khuất Không ngọn cỏ nào không long lanh …

Read More »