Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Bác là vậy – Nguyễn Thanh Tùng

Bác là vậy – Nguyễn Thanh Tùng

Bác là vậy – Nguyễn Thanh Tùng

Bác là vậy hằng ngưỡng mộ

Đều nghiêng mình tưởng nhớ lúc Bác đi

Cả em bé cũng òa

Một của huyền thoại lương tri

*

Bác là vậy suốt đời chỉ có

tột cùng:’Độc lập

Ai cũng có cơm ăn áo mặc

Được ấm no…”

*

Bác là vậy trong lòng ta đó

Miền Nam ơi! ai chưa đến một lần

Người mong được đón thăm tất cả

Nơi Lăng Người xin hãy bước nhanh chân.

*

Bác là vậy suốt đời dâng trọn

Quên cả đời riêng chẳng chút chi mình

Đôi dép cũ mòn quai – đinh đóng

Vẫn không rời – tất cả  – .

Xem thêm:  Ngày đầu năm mới - Nguyễn Sơn Phương

Check Also

Đi đường – Hồ Chí Minh

Đi đường – Hồ Chí Minh

Tẩu lộ Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan Trùng san chi ngoại hựu trùng …