Bạc mái đầu – Trương Kiên Quản

18
Bạc mái đầu – Trương Kiên Quản
Bạc mái đầu – Trương Kiên Quản

Tây Bắc phương trời đã bấy lâu
nhớ bạn suốt đêm thâu
Nông trường muôn dặm mòn con mắt
Mong mỏi bao năm bạc .

Cái nghĩa là nghĩa cả
Mối tình son sắt đã khắc sâu
Hôm nay đây rồi, ta
Thỏa lòng mong mỏi, chẳng muộn đâu!

Xem thêm:  Lời tuyệt vọng - Thế Lữ

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho