Home / Bài thơ về giáo dục / Bạch Đằng Trận – Bích Huyết Trân Tình

Bạch Đằng Trận – Bích Huyết Trân Tình

Bạch Đằng Trận – Bích Huyết Trân Tình

Năm chín trăm ba bảy
Kiều Công Tiễn nắm quyền
Giết chết Dương Đình Nghệ
Tự xưng Tiết độ sứ.
Với cái này
Các hào trưởng địa phương
Nội bộ trong họ Kiều
Phản ứng rất .
Tập hợp đủ lực lượng
Ngô Quyền hạ mệnh lệnh
Tiêu diệt Kiều Công Tiễn
Phòng tai họa về sau.
Bị cô lập hoảng sợ
Hắn sai người cầu cứu
Nhà Nam Hán – Bắc Phương.
Nam Hán sai Hoằng Tháo
Hai vạn quân cùng
Xâm lấn Tĩnh Hải Quân.

Năm chín trăm ba tám
Đưa quân ra Đại La
Giết chết Kiều Công Kiễn
Nghênh chiến với quân Lưu. [1] Bạch Đằng làm địa điểm
Sông thủy văn khắc nghiệt
Đóng cọc sâu dưới lòng
Đợi khi nước lên cao
Che cọc trong lòng nước.
Đánh thua trận
Nhử địch vào vòng vây
Nước rút cọc lộ ra
Phá thủng chiến thuyền địch.

Quân Nam Hán thua chạy
Hoằng Tháo phải tử vong
Qúa nửa quân sĩ thua.
Quân ta thắng toàn trận.

Một thiên kỉ Bắc thuộc
Đã kết thúc ngay đây
Mở ra nhà nước mới
Độc lập và .

[1]Quân Lưu: Quân của Lưu Hoằng Tháo.
Xem thêm:  Căn nhà hạnh phúc - Mạc Phương

Check Also

Tâm sự thầy giáo trẻ – Mạnh Hy

Tâm sự thầy giáo trẻ – Mạnh Hy

Học trò bảo thầy ghê. Ừ! Cũng ghê thật đấy! Giảng cũng chưa hẳn hay …