Home / Bài thơ về cuộc sống / Bài tâm ca vô niệm – Phan Bá Thụy Dương

Bài tâm ca vô niệm – Phan Bá Thụy Dương

Bài tâm ca vô niệm  –  Phan Bá Thụy Dương

Gởi Túy

Túy ca bè đã thả rồi

Túy hương xưa hãy cùng trôi ngược về

1 –

Kìa ai,

bên suối ôm ảo tượng

Mắt dã hoang vu bụi lốc huyễn hờ

chết –

tầng âm thanh lắng đọng

Tay ơ hờ vuốt gió hát bâng quơ

Tâm niệm lặng,

lững lờ sương ốc đảo

Gánh càn khôn u ẩn tiếng mưa khơi

Tóc khô kiệt kết tinh mùi thủy thảo

Thoáng mờ xa từng lượn sóng rã rời

2 –

Mây xám tạc hình ẩn khách

Xiêm y loạn lửa Chân Như

Nguyệt tàn, cõi giam sấm động

Cung thương lạnh phím ngù ngờ

3 –

tàn canh –

rượu tàn canh chân

Réo gọi hồn phiêu lãng phách trầm luân

Tâm huyền niệm – ý lạc loài vô thức

Em –

em về chưa, sao dư ảnh chập chùng

Qua cổng nắng

soãi cánh mềm hải điểu

Cát lao lung

phủ ấp đá dung tình

Ai thảng thốt ướp thiền hoa mĩ diệu

Buông tiền thân,

xua tự ngã u minh

4 –

Thôi nhé em –

giếng hồng hoang cô tịch

Trót cạn nguồn lạch kín dấu thiên di

Đèo hun hút,

bạt ngàn –

đêm tận tuyệt

Dải sa mù khuất bóng nẻo từ ly

Sưởi hâm chi ngọn tình hương phấn cũ

Ta về đâu chiều đã mỏi cánh bay

Lỡ tha hóa như rừng sâu tróc lá

Loãng âm hao lả mộng gối vân đài.

Xem thêm:  Đừng khóc tôi ơi - Ngô Tịnh Yên

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …