Home / Bài thơ ngụ ngôn / Biển, sông và suối – Nguyễn Tường

Biển, sông và suối – Nguyễn Tường

Biển, sông và suối – Nguyễn Tường

Có hai bác nông dân ra ruộng
Xong việc rồi ngồi xuống cụng ly
Chén qua, chén lại tới khi
Thách nhau ai uống nhiều thì giải cao

“ Tôi có thể uống vào cạn
Bác kia nghe, mặt biến sắc tươi
Nửa thật, nửa chỉ đùa chơi
Rằng “ Anh uống được tôi thời cá ngay

Xin đặt cược chục khay tiền mới
Với tiền này anh khỏi làm nông
Tối ngày như một Đức Ông
Tay xách chai , vòng vòng ăn chơi ”

“ Anh mày nói đùa thôi, hay thiệt
Mời bà con ra hết giùm ngay
Làm chứng và giữ chục khay
Tôi không uống được xin bay mất đầu ”

Câu đồn thổi lan mau như bão
Cả gái, trai, già, lão ra xem
Chen nhau chật cứng như nêm
Bác nông dân nọ đứng lên phán lời:

“ Tôi uống nước biển thôi, xin nhớ
Ngăn nhanh ngay sông nhỏ làng ta
Bao nhiêu nước suổi chảy ra
Bà con luôn dịp đắp qua chặn dòng “

(“ Khay tiền đâu, lẹ đưa Ông! ”)

Xem thêm:  Tế Hanh cùng những thi phẩm dịch của József Attila phần 1

Check Also

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng Cứ …