Home / Bài thơ vui hay / Cả hai cùng thắt – Đoàn Duy Hiển

Cả hai cùng thắt – Đoàn Duy Hiển

Cả hai cùng thắt – Đoàn Duy Hiển

CHỒNG:

Hỡi cô thắt đáy lưng ong,

Sao cô không thắt, cả trong lẫn ngoài.

Để cho cứ phải đẻ hoài,

Con cái nheo nhóc, mười hai đứa tròn.

Tuổi xuân hao lấn hao mòn,

Mà cô cứ đẻ, sòn sòn mãi sao.?!

VỢ:

Hỡi anh mày rậm to cao,

Tại anh hăng hái, đi vào đi ra.

Giờ còn trách cứ người ta,

Anh phải đi thắt mới là thượng phong.

Thôi thì sòng phẳng cho xong,

”Cả hai cùng thắt”, vừa lòng anh chưa.?!

Duy Hiển

(Bắc Giang)

Xem thêm:  Người con gái hôm nay mặc… - Trọng Văn

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …