Home / Bài thơ về cuộc sống / Cảm xúc mùa thu – Nguyễn Khắc Thạch

Cảm xúc mùa thu – Nguyễn Khắc Thạch

Cảm xúc mùa thu  –  Nguyễn Khắc Thạch

Như người quen cũ

ơi

gió vẫn đùa với lá rơi

với những buồn đau hoang

với thời nhớ quên dễ dãi

thời ấy xa rồi

thời cái bóng san đôi

thời cái khóc cái cười không tính trước

mùa thu ơi

ta nhớ đến cằn khô đáy mắt

mùa thu còn

năm tháng đời người thì ra đi…

Xem thêm:  Một người thường - Chế Lan Viên

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …