Home / Bài thơ sách giáo khoa / Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

Bài thơ Cảnh khuya của Chủ tịch miêu tả cảnh sáng ở chiến khu Việt Bắc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, qua đó thể hiện , nhạy cảm, lòng sâu nặng và phong thái ung dung, của Bác Hồ kính yêu.

canh khuya ho chi minh - Cảnh khuya - Hồ Chí Minh

Bài thơ Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

Xem thêm:  Tắc kè hoa - Phạm Đình Ân

Check Also

Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

Bài thơ Vịnh khoa thi Hương của nhà thơ Trần Tế Xương ghi lại cảnh …