Home / Bài thơ về cuộc sống / Cầu tình nghĩa – Phạm Đức Khải

Cầu tình nghĩa – Phạm Đức Khải

Cầu tình nghĩa – Phạm Đức Khải

Anh đã tới miền quê vùng đất Mũi

Thăm cầu xây vừa mới được thông làn

Cầu tình thương nghĩa cử rộng vô ngàn

Mang miền sông nước

Đất mặn xanh tươi màu rừng Đước

Vùng nay được hưởng

Bao em thơ đến lớp rạng

khỉ đong đưa về

Lòng nhân đức của tâm hồn Nghệ sĩ

Tình thương đời ý vị thật cao siêu

này trên đất

Còn mãi mãi nhớ tên cầu yêu mến.

Phạm Đức Khải

()

Xem thêm:  Câu chuyện nhỏ lung linh - Lê Tuấn

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …