Home / Bài thơ tiếu lâm 18+ / Cây đời – Lê Hải Chinh

Cây đời – Lê Hải Chinh

Cây đời – Lê Hải Chinh

Một gốc cây to bám đá màu

Rễ chùm tua tủa kết liền nhau

Phô ra bộ củ ưa vùng trũng

Lộ rõ tầm thân thích chỗ sâu

Thỏa sức vươn mình trong khắc mộng

Tùy cơ thả nhịp lúc canh thâu

Trăm phần gửi vẹn vào cung nguyệt

Ngả sắc tàn hơi… chịu héo đầu

Xem thêm:  Đủ đạn - Dũng Trần

Check Also

Ăn kem – Lê Hải Chinh

Ăn kem – Lê Hải Chinh

Sướng nhất mua về được chiếc kem Nào ai cũng khoái bởi đang thèm Khi …