Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Cây vú sữa miền Nam trong lòng Bác – Nguyễn Thanh Tùng

Cây vú sữa miền Nam trong lòng Bác – Nguyễn Thanh Tùng

Cây vú sữa miền Nam trong lòng Bác – Nguyễn Thanh Tùng

Cây sữa miền Nam tỏa bóng đầy

Trong vườn của Bác mãi còn đây

Bác gửi vào cây sữa

Chưa trọn đã đến ngày.

Mỗi sáng Người ra rất nhẹ nhàng

Xách từng xô nước thuở chồi non

Mong cây chóng lớn và mạnh khỏe

Âu yếm ngắm nhìn tựa cháu con.

Mỗi bận Bác chẳng quên

Bện rơm quấn kín gốc thay mền

Bác lo cây sữa miền Nam lạnh

Cái rét ngoài này vốn chưa quen.

Tình Bác nên cây cũng thấu lòng

Ngày ngày xanh lớn tỏa đầy bông

Cây ơi! có biết khi Người vắng

Gửi trọn vào đây cả .

Xem thêm:  Dân cày - Hồ Chí Minh

Check Also

Đi đường – Hồ Chí Minh

Đi đường – Hồ Chí Minh

Tẩu lộ Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan Trùng san chi ngoại hựu trùng …