Home / Bài thơ về cuộc sống / Cháo vịt – Chế Lan Viên

Cháo vịt – Chế Lan Viên

Cháo vịt – Chế Lan Viên

Vịt gầy chưa đầy cân

Làm thịt ngày dân đói

Bữa ăn không tiếng nói

Cả nhà im mà ăn.

Xem thêm:  Cho uống thuốc - Chế Lan Viên

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …