Chào xứ Thanh – Lãng Du Khách

3
Chào xứ Thanh – Lãng Du Khách
Chào xứ Thanh – Lãng Du Khách

Tôi từng đã qua miền Thanh Hoá

Đến Bỉm Sơn núi đá hoá vôi

Đò Lèn bên nở bên bồi

Hà Trung tôi ghé và rồi phủ Thanh.

 

Lam Sơn mía mướt xanh đường ngọt

Lam Kinh còn tích sót kinh thành

Cẩm Thuỷ, Bá Thước lướt nhanh

Quan Sơn, Quan Hoá giáp ranh bạn Lào.

 

Trên đường gặp sơn hào hải vị

Nữ sơn cước ủy mị tắm tiên

Đời như chìm lạc cõi miền

Thiên thai đệ nhất nữ tiên xuống phàm.

 

Ngọc Lặc đó tôi ham thần cá

Thành nhà Hồ tường đá đất trình

Nay là bình địa

Một vùng trù phú tâm linh để đời

 

Đến Hoằng Hoá rực trời ớt đỏ

Hậu Lộc kia cửa ngõ cá cua

Gặp ngay vào dịp

Cuốn theo mòng bị lùa thịt quay.

 

Rời thành phố kế ngay Xương Quảng

Dọc theo dòng từng mảng ao đầm

TĨnh Gia quán trầm ngâm

Tửu nồng men ngấm xứ Thanh

 

Đông Sơn đó qua thành là tới

Thọ Xuân thì tôi mới lướt qua

Hàm Rồng ghé quán la đà

Điệu hò sông Mã trong tôi.


Xem thêm:  Men theo nỗi nhớ - Trúc Lâm

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho