Home / Bài thơ sách giáo khoa / Chị em Thúy Kiều – Nguyễn Du

Chị em Thúy Kiều – Nguyễn Du

Chị em Thúy Kiều – Nguyễn Du

Bài thơ Chị em Thúy Kiều được trích trong Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du có nội dung nói về vẻ đẹp tuyệt trần và cuộc sống thời con gái của hai chị em Thúy Kiều – Thúy Vân trong gia đình.

Đoạn trích Chị em Thúy Kiều nằm ở phần mở đầu tác phẩm, giới thiệu gia cảnh của Kiều. Khi giới thiệu những người trong gia đình Kiều, tác giả tập trung tả tài sắc Thúy Vân và Thúy Kiều.

chi em thuy kieu nguyen du - Chị em Thúy Kiều - Nguyễn Du

Bài thơ Chị em Thúy Kiều – Nguyễn Du

Đầu lòng hai ả tố nga
Thuý Kiều là chị em là Thuý Vân
Mai cốt cách tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười
Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da
Kiều càng sắc sảo mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn
Làn thu thuỷ nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
Thông minh vốn sẵn tính trời
Pha nghề  thi hoạ đủ mùi ca ngâm
Cung thương lầu bậc ngũ âm
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
Khúc nhà tay lựa nên chương
Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân
Phong lưu rất mực hồng quần
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê
Êm đềm trướng rủ màn che
Tường đong ong bướm đi về mặc ai.
Xem thêm:  Đất mật (Trích đoạn trường ca Trầm tích) - Hoàng Trần Cương

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …