Home / Bài thơ sách giáo khoa / Chí khí anh hùng – Nguyễn Du

Chí khí anh hùng – Nguyễn Du

Chí khí anh hùng – Nguyễn Du

Bài thơ Chí khí trích trong Truyện Kiều của tác giả đã trong việc chọn lựa từ ngữ, hình ảnh và biện pháp miêu tả có khuynh hướng lí tưởng hóa để biến Từ Hải thành một hình tượng phi thường với những nét tính cách đẹp đẽ, sinh động. Đoạn thơ Chí khí anh hùng tuy ngắn nhưng góp phần tô đậm tính cách của người anh hùng Từ Hải – nhân vật lí tưởng, mẫu người anh hùng trong kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

Đoạn trích Chí khí anh hùng từ câu 2213 đến câu 2230 trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, nói về Từ Hải, một hình tượng nhân vật lí tưởng thể hiện ước mơ về một người anh hùng có những phẩm chất, phi thường.

chi khi anh hung nguyen du - Chí khí anh hùng - Nguyễn Du

Bài thơ Chí khí anh hùng – Nguyễn Du

Biết thân chạy chẳng khỏi trời,
Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.
Rộng thương cỏ nội hoa hèn,
Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau
Nửa năm hương lửa đương nồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.
Trông vời trời bể mênh mang,
Thanh gươm yên ngựa, lên đường thẳng rong.
Từ rằng: “Tâm phúc tương tri,
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?
Bao giờ mười vạn tinh binh,
Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp dường.
Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia.
Bằng nay bốn bể không nhà,
Theo càng thêm bận biết là đi đâu?
Đành lòng chờ đó ít lâu,
Chầy chăng là một năm sau vội gì!”
Quyết lời dứt áo ra đi,
Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi.

Xem thêm:  Top 20 Bài thơ hay viết về khoảnh khắc giao mùa xuân hạ

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …