Home / Chùm thơ chọn lọc / Chính khí ca – Bài thơ lẫm liệt vang danh của nhà thơ Văn Thiên Tường

Chính khí ca – Bài thơ lẫm liệt vang danh của nhà thơ Văn Thiên Tường

Chính khí ca – Bài thơ lẫm liệt vang danh của nhà thơ Văn Thiên Tường

Chính khí ca là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Trung Quốc Văn Thiên Tường. Dù ông không sáng tác nhiều nhưng những tác phẩm của ông luôn được người đời ca tụng

Bài thơ của ông khẳng khái, lẫm liệt được nhiều người truyền tụng. Ông sở hữu một chùm thơ hay đặc sắc vẹn nguyên giá trị đến ngày nay

Nào! Chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận bài thơ này nhé!

Chính khí ca 正氣歌

天地有正氣,

雜然賦流形。

下則為河岳,

上則為日星。

於人曰浩然,

沛乎塞蒼冥。

皇路當清夷,

含和吐明庭。

時窮節乃見,

一一垂丹青。

在齊太史簡,

在晉董狐筆。

在秦張良椎,

在漢蘇武節。

為嚴將軍頭,

為嵇侍中血。

為張睢陽齒,

為顏常山舌。

或為遼東帽,

清操厲冰雪。

或為出師表,

鬼神位壯烈。

或為渡江楫,

慷慨吞胡羯。

或為擊賊笏,

逆豎頭破裂。

是氣所磅礡,

凜烈萬古存。

當其貫日月,

生死安足論。

地維賴以立,

天柱賴以尊。

三綱實系命,

道義為之根。

嗟予遘陽九,

隸也實不力。

楚囚纓其冠,

傳車送窮北。

鼎鑊甘如飴,

求之不可得。

陰房闃鬼火,

春院閟天黑。

牛驥同一皂,

雞棲鳳凰食。

一朝蒙霧露,

分作溝中瘠。

如此再寒暑,

百沴自僻易。

哀哉沮洳場,

為我安樂國。

豈有他謬巧,

陰陽不能賊。

顧此耿耿在,

仰視浮雲白。

悠悠我心憂,

蒼天曷有極!

哲人日已遠,

典刑在夙昔。

風簷展書讀,

古道照顏色。

Chính khí ca

Thiên địa hữu chính khí,

Tạp nhiên phú lưu hình.

Hạ tắc vi hà nhạc,

Thượng tắc vi nhật tinh.

Ư nhân viết hạo nhiên,

Bái hồ tắc sương minh.

Hoàng lộ đương thanh di,

Hàm hoà thổ minh đình.

Thời cùng tiết nãi hiện (kiến),

Nhất nhất thuỳ đan thanh.

Tại Tề thái sử giản,

Tại Tấn Đổng Hồ bút.

Tại Tần Trương Lương chuỳ,

Tại Hán Tô Vũ tiết.

Vi Nghiêm tướng quân đầu,

Vi Kê thị trung huyết.

Vi Trương Tuy Dương xỉ,

Vi Nhan Thường Sơn thiệt.

Hoặc vi Liêu Đông mạo,

Thanh tháo lệ băng tuyết.

Hoặc vi “Xuất sư biểu”,

Quỷ thần khấp tráng liệt.

Hoặc vi độ giang tiệp,

Khẳng khái thôn Hồ Hiệt.

Hặc vi kích tặc hốt,

Nghịch thụ đầu phá liệt.

Thị khí sở bàng bạc,

Lẫm liệt vạn cổ tồn.

Đương kỳ quán nhật nguyệt,

Sinh tử an túc luân.

Địa duy lại dĩ lập,

Thiên trụ lại dĩ tôn.

Tam cương thực hệ mệnh,

Đạo nghĩa vi chi căn.

Ta dư cấu dương cứu,

Lệ dã thực bất lực.

Sở tù anh kỳ quan,

Truyền xa tống cùng bắc.

Đỉnh hoạch cam như di,

Cầu chi bất khả đắc.

Âm phòng khích quỷ hoả,

Xuân viện bí thiên hắc.

Ngưu ký đồng nhất tạo,

Kê thê phượng hoàng thực.

Nhất triêu mông vụ lộ,

Phân tác câu trung tích.

Như thử tái hàn thử,

Bách lệ tự tích dịch.

Ai tai thư như trường,

Vi ngã quốc.

Khởi hữu tha mậu xảo,

Âm dương bất năng tặc.

Cố thử cảnh cảnh tại,

Ngưỡng thị bạch.

Du du ngã tâm bi,

Thương thiên hạt hữu cực.

Triết nhân nhật dĩ viễn,

Điển hình tại túc tích.

Phong thiềm triển thư độc,

Cổ đạo chiếu nhan sắc.

Dịch nghĩa

Trời đất có chính khí

Giao hoà sinh ra muôn hình

Dưới là

Trên là và các sao

Với người là hạo khí

Tràn ngập cả trời rộng

Nước vua đang buổi thanh bình

Tràn minh đình niềm yên vui

Gặp buổi cùng cực biểu hiện khi tiết

Ở đâu cũng lưu lại những nét đẹp đẽ

Ở Tề là giản thư của Thái sử

Ở Tấn là ngọn bút của Đổng Hồ

Ở Tần là tiếng chuỳ của Trương Lương

Ở Hán là khí tiết của Tô Vũ

Là đầu của Nghiêm tướng quân

Là máu của Kê thị trung

Là răng của Trương Thư Dương

Là lưỡi của Nhan Thường San

Hoặc làm mũ Liêu Đông

Tháo hạnh sáng cùng băng tuyết

Hoặc làm xuất sư biểu

Khiến quỷ thần phải khóc vì tráng liệt

Hoặc làm mái chèo qua sông

Khảng khái nuốt giặc Hồ

Hoặc làm hốt đập giặc

Vỡ sọ tên đầu sỏ

Khí này có ở khắp mọi nơi

Lẫm liệt còn lại từ muôn thuở

Nó còn xông lên tận mặt trời mặt

Còn thì đáng nói làm gì!

Giây chằng đất dựa vào nên vững

Cột chống đỡ trời dựa vào nên được tôn

Đó là mạng sống thực của tam cương

Là gốc của đạo nghĩa

Than ta nay gặp thì dương cửu

Phụ thuộc vào sức không nổi nữa

Sở tù nhớ nước vẫn mặc áo đội mũ

Xe truyền nhau đưa lên tận vùng Bắc

Vạc nước sôi xem ngọt trưa đường

Có cầu xin cũng không được

Âm phòng vắng lặng, oan cừu

Trời viện xuân bưng bít tối đen

Trâu, ngựa ký cùng ở một lầu

Gà đậu phượng hoàng ăn

Một hôm có mù buông sương phủ

Phận làm xương khô trong ngòi rãnh

Đã thế lại còn chập chờn mưa nắng

Trăm thế dịch tễ cứ tự tách xa

Thương thay, cái nơi ẩm thấp này

Lại là nước yên vui của ta

Chẳng có gì đơn sai cả

Âm dương không làm hại được

Bởi vậy nên ung dung tồn tại

Ngước lên nhìn bay

Bâng khuâng lòng

biết nơi nào là cùng!

Bậc hiền triết ngày càng xa

Gương sáng còn lại muôn thuở

Ra thềm mở sách ra đọc

Đạo xưa ngời qua nét mặt

Xem thêm:  Nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn và những bản thơ dịch tác giả khác (Phần 1)

Trên đây Thuvientho.com đã dành tặng bạn bài thơ Chính Khí Ca đặc sắc và nổi tiếng của thi sĩ Văn Thiên Tường. Mời các bạn đón xem và cảm nhận sâu sắc ngòi bút tài hoa của nhà thơ nổi tiếng này nhé! các bạn đã theo dõi bài viết này!

Theo Thuvientho.com

Check Also

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Hoa cúc họa mi còn được gọi là hoa cúc dại hay là hoa cúc …