Home / Bài thơ ngụ ngôn / Chó khôn và tên trộm – Nguyễn Tường

Chó khôn và tên trộm – Nguyễn Tường

Chó khôn và tên trộm – Nguyễn Tường

Chó Khôn luôn nằm ngay cạnh cửa

Tên Trộm gian, sau nửa đêm vào

Định khiêng vật quý chui rào

Chó Khôn đánh tiếng bổ nhào cắn tay

Tên Trộm vội đưa ngay miếng bánh

Bịt mồm xong sẽ rãnh rang khiêng

Chó Khôn thuộc giống

Hiểu ra tâm xấu của  Tên Trộm già

Chó Khôn quyết không tha Tên Trộm

Vừa cắn tay vừa rống sủa vang

Ngoài kia cả làng

Gậy gộc giáo mác chạy sang kịp thời

Chạy đâu thoát người người bủa khắp

Tên Trộm gian bị bắt vô lao

Nghĩ hoài cũng hiểu tại sao

Chó kia đâu phải con nào cũng như

Có loài Chó hiền từ cục bột

Loại tinh nhanh chạy rượt bắt mồi

Chó , Chó Dữ thì thôi

Chó Khôn, Chó Quý nuôi rồi mãi theo

Xem thêm:  Sói và bầy chó nhỏ - Nguyễn Tường

Check Also

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng Cứ …