Home / Bài thơ ngụ ngôn / Chó mang đai – Nguyễn Tường

Chó mang đai – Nguyễn Tường

Chó mang đai – Nguyễn Tường

Chó Vàng kia cắn Vịt
Chủ nhà toan mổ thịt tiết canh
Vợ rằng ” Tính lại đi anh
Nhà ta cần một lính canh đêm ngày

Mổ thịt hắn lấy ai canh cửa
Ráng chớ thêm vài bữa nghĩ suy ”
Làng bên bác thợ rèn kia
Nghe tin tưởng có chuyện gì

” Chuyện quá dễ chỉ cần buộc cổ
Một vòng đai nho nhỏ sắt khâu
Chó này muốn dắt đi đâu
Chỉ cần sờ nhẹ buộc vào sợi dây

Muốn bắt Chó đêm ngày quanh quẩn
Lại buộc dây khúc ngắn chân giường
Vịt gà cứ thả quanh nương
Không còn sợ Chó cắn càn mọi khi ”

nọ tức thì nhờ bác
Rèn đai ngay, tính sau

Chó kia đai cổ mang vào
Ra chiều khoái chí tự hào sủa vang

Gặp ai cũng đai cổ
Rằng ” Đây là vinh dự rất cao
Chúng mày chưa dễ như tao
Sao không ai chịu bái chào, lạ ghê! “

Xem thêm:  Quạ và cáo - Nguyễn Tường

Check Also

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng Cứ …