Home / Bài thơ ngụ ngôn / Chó sói dụ dê – Nguyễn Tường

Chó sói dụ dê – Nguyễn Tường

Chó sói dụ dê – Nguyễn Tường

Chú Dê non, trông mòn con mắt
Mãi núi trên khó bắt làm sao
liền bày một mưu cao:
“ Dê ơi xuống núi cùng tao chuyện trò

Đây cỏ ngọt, ăn no béo bổ
Suối không xa, khỏi bỏ công đi
Ở hoài trên đó mà chi? ”
Dê non nghe tiếng, nghĩ suy chẳng nhiều

Sói hôm nay dễ yêu có phải?
Hắn đói rồi chắc ngại lên đây
“ Sói kia, khỏi dụ Dê này
Màn lừa con nít, dẹp ngay là vừa ”

Xem thêm:  Tuyển tập thơ Từ ấy hay đặc sắc nhất của Tố Hữu phần 5

Check Also

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng Cứ …