Home / Bài thơ ngụ ngôn / Chủ vườn và các con – Nguyễn Tường

Chủ vườn và các con – Nguyễn Tường

Chủ vườn và các con – Nguyễn Tường

Chủ Vườn Nho trong giờ hấp hối
Gọi các con lại trối một câu
“Trong vườn chôn một Hũ Châu
Các con tìm lấy mai sau đủ dùng ”

Các trong lòng mừng húm
Lễ tang Cha tuần cũng vừa yên
Hũ Châu mau kịp đào lên
Nghe tin ăn trộm ban đêm nhảy vào

Đất xấu mấy cào cào, xới xới
Hết khô cằn cũng tới phì nhiêu
Hũ Châu tìm kiếm đã nhiều
Đêm ngày công sức bỏ liều, biết đâu

Rồi tá hỏa, hiểu câu Cha dặn
Ý rất sâu, tham lắm chẳng suy
Tính ra cũng chẳng thiệt gì
Hũ Châu không gặp thôi thì trồng nho

Mùa năm ấy trái to nhất xứ
Bán giống thôi cũng đủ làm giàu
Chuyên cần là chính Hũ Châu
Phải chi mơ tưởng của đâu dễ đào

Xem thêm:  Lòi mưu cáo - Nguyễn Tường

Check Also

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng Cứ …