Home / Bài thơ về cuộc sống / Chúc Tết – Ông Văn Thìn

Chúc Tết – Ông Văn Thìn

Chúc Tết – Ông Văn Thìn

C    ung chúc năm mới an khang.

H    ạnh ấm ngày càng sinh sôi.

U    yên ương đẹp lứa đẹp đôi.

C    ho mới ngàn đời .

 

M   ọi người nam bắc bốn phương.

Ư   ớc gì được nấy vững đường công danh.

N    gày ngày hưởng phúc an lành.

G   ặp nhiều may mắn rồi nhanh phát tài.

 

N    ăm này không có thiên tai.

Ă    n no mặc ấm tiền xài tẹt ga.

M   ừng cho các cụ gần xa.

 

M    ột năm sức khoẻ đậm đà kính yêu.

Ơ    n này chẳng biết bao nhiêu.

I     n sâu ghi nhớ bao điều ước mong.

 

Tokyo: 4/3/2019

Tác giả:   ÔVT

                      

Xem thêm:  Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Cao Bá Quát

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …