Home / Bài thơ về cuộc sống / Chúc Tết – Ông Văn Thìn

Chúc Tết – Ông Văn Thìn

Chúc Tết – Ông Văn Thìn

C    ung chúc năm mới an khang.

H    ạnh ấm ngày càng sinh sôi.

U    yên ương đẹp lứa đẹp đôi.

C    ho mới ngàn đời .

 

M   ọi người nam bắc bốn phương.

Ư   ớc gì được nấy vững đường công danh.

N    gày ngày hưởng phúc an lành.

G   ặp nhiều may mắn rồi nhanh phát tài.

 

N    ăm này không có thiên tai.

Ă    n no mặc ấm tiền xài tẹt ga.

M   ừng cho các cụ gần xa.

 

M    ột năm sức khoẻ đậm đà kính yêu.

Ơ    n này chẳng biết bao nhiêu.

I     n sâu ghi nhớ bao điều ước mong.

 

Tokyo: 4/3/2019

Tác giả:   ÔVT

                      

Xem thêm:  Tập thơ: Bức tranh quê (1941) – Nữ sĩ Anh Thơ (Tiếp)

Check Also

Dạo chơi trên biển – Ngô Thị Mỹ Tâm

Dạo chơi trên biển – Ngô Thị Mỹ Tâm

Sáng sớm, cũng như bao ngày khác Lại trở mình trong chiếc chăn bông Thức …