Home / Bài thơ về tiền bạc / Cờ bạc – Mạnh Cường

Cờ bạc – Mạnh Cường

Cờ bạc – Mạnh Cường

Bài bạc làm chi khổ hại tâm
Kẻ mê tham nhiễm gốc

Muốn gom vô đầy túi
Rốt cuộc đói nghèo khổ họa thâm.

Tiền gốc nó là thay!
Bõ vào trong túi bữa hôm nay

Sáng mai nó chạy tiêu đâu mất
Vì nó bao người mãi .

Xem thêm:  Khác nhau giữa người giàu và kẻ nghèo - Nguyễn Tất Thịnh

Check Also

Máu cờ bạc – Mạnh Cường

Máu cờ bạc – Mạnh Cường

Vầng trăng ai xẻ làm đôi Nửa in tứ sắc nửa kia bài cào Đánh …