Home / Bài thơ về con người / Cỏ mùa xuân – Lê Hải Châu

Cỏ mùa xuân – Lê Hải Châu

Cỏ mùa xuân – Lê Hải Châu

Biếc xanh ngọn cỏ

Nửa phần giỡn nắng, nửa phần đầm sương

những chuỗi hạt cườm

Tơ trời ai rải mà vương dặm dài

Giêng hai rét lộc rét đài

Nhánh đào đã héo, nhánh mai cũng gầy

Chỉ riêng bờ cỏ còn đây.

Ủ trong giá rét vẫn dầy mầm xanh

gió lành

Ì âm sấm dậy vòng quanh cửa rời

Dẫu là mới chỉ mưa chơi

Triền đê giờ đã bời bời sắc xanh.

Xem thêm:  Mưa tháng bẩy - Mạnh Hy

Check Also

Thư gửi người anh em da trắng

Thư gửi người anh em da trắng

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi …