Home / Bài thơ về tình yêu / Con trai con gái – Song Nhi

Con trai con gái – Song Nhi

Con trai con gái – Song Nhi

hay đẩy đưa
Ăn nói lời
Quen nhau mới mấy bữa
Bảo rằng: Tự thuở nào

Con gái thường
Biết người xí gạt mình
Vẫn đem lòng
Rồi linh tinh

Con trai thường mong ước
Làm siêu nhân hùng anh
Vậy mà con gái khóc
Hổng biết cách dỗ dành

Con gái nhiều khi ngốc
Ưa để bụng
Con trai biết còn chọc:
Tóc cô kia đẹp hơn

Con trai là thế ấy
Con gái quen làm chi?
Ừ thì, ghét lắm đấy
Nhưng vẫn thương. Lạ kỳ!

Xem thêm những câu nói hay về phụ nữlời hay ý đẹp mới nhất!

Xem thêm:  Mong! - Song Lam

Check Also

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Ở đây mưa trắng không gian Mưa vùi dập mộng chưa tan tác đời Gió …