Home / Bài thơ về cuộc sống / Cửa ô – Song Nhất Nữ

Cửa ô – Song Nhất Nữ

Cửa ô  –  Song Nhất Nữ

Gửi năm Cửa Ô

Mầu sắc u huyền,

Đất trời nghiêng ngửa,

Đô thành bừng lửa.

Ngoại ô này lành lạnh sống trong đêm…

Ánh đèn le lói

Chìm đắm triền miên

Nơi đây son phấn,

Nơi đây kim tiền,

Nơi đây trụy lạc,

Nơi đây

Đêm về những điên

Đêm về ngùn ngụt túi phiền lầm than

Đêm về vàng bệch đèn tàn

Đêm về điên loạn cung đàn xót xa

Cửa Ô xa…

Có nhiều bóng ma…

Đi trong bê tha…

Đi trong xênh phách

Đi trong đói rách

Đi trong

Thất thểu… la cà…

Bóng ma… bóng ma…

Đâu đây vàng ngọc lụa là,

Cửa ô… ngõ hẻm… a ha! !

Xem thêm:  Chiếc nón bài thơ mang tình đôi lứa - Phan Hoàng

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …