Home / Bài thơ về cuộc sống / Dấu tình – Thu Nguyệt

Dấu tình – Thu Nguyệt

Dấu tình  –  Thu Nguyệt

đã từng in dấu tay anh

Em không dám cắt đi

sợ mất dấu tình in trên ấy

Tóc dài mấy, dấu tay còn nguyên đấy

Nằng nặng như đời, nhè nhẹ như mơ…

Tóc cứ dài

Nuôi lớn dấu tình, nhắc hoài lời dịu ngọt

Rồi tóc xưa bạc dần rơi xuống

Dấu tay gầy, nhẹ theo .

Một chiều sương khói

Ngồi chải tóc lơ mơ em hát

Vẫn còn đây trên từng sợi bạc

, thấp thoáng dấu tay xanh…

Xem thêm:  Tấm lòng nhân ái sáng trong - Phan Hoàng

Check Also

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Như thế nào mới gọi là đã đủ Mà bao người ấp ủ mộng xa …