Đệ nhất phu thê – Đoàn Duy Hiển

45
Đệ nhất phu thê – Đoàn Duy Hiển
Đệ nhất phu thê – Đoàn Duy Hiển

Vợ nhiều vướng cẳng, khổ thân ra,
Năm thê, bảy thiếp vít cổ mà.
Ngày lo cơm áo, đêm hầu hạ,
Mỏi gối, chùn chân, chúng chẳng tha.

Con tôi, con chị nào yên phận,
Sướng, khổ ganh nhau loạn góc nhà.
Đa thê, coi nhẹ lồng song hỷ,
Để lỡ phận đời, phúc hoa

Duy Hiển

()


Xem thêm:  Văn tế sống vợ - Tú Xương

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho