Home / Bài thơ vui hay / Đệ nhất phu thê – Đoàn Duy Hiển

Đệ nhất phu thê – Đoàn Duy Hiển

Đệ nhất phu thê – Đoàn Duy Hiển

Vợ nhiều vướng cẳng, khổ thân ra,
Năm thê, bảy thiếp vít cổ mà.
Ngày lo cơm áo, đêm hầu hạ,
Mỏi gối, chùn chân, chúng chẳng tha.

Con tôi, con chị nào yên phận,
Sướng, khổ ganh nhau loạn góc nhà.
Đa thê, coi nhẹ lồng song hỷ,
Để lỡ phận đời, phúc hoa

Duy Hiển

()

Xem thêm:  Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và phần Bản quốc ngữ Mai Lĩnh (Sấm ký)

Check Also

Con muỗi – Phan Huy

Con muỗi – Phan Huy

Anh như con muỗi Anophen Em như cô gái ngủ quên mắc màn – “Rắp …