Home / Bài thơ ngụ ngôn / Ếch xin vua – Nguyễn Tường

Ếch xin vua – Nguyễn Tường

Ếch xin vua – Nguyễn Tường

Bọn nhà Ếch cần người lãnh đạo

Suốt mùa mưa huyên náo ruộng đồng

Cầu xin Trời độ một Ông

Làm Vua cai quản đặng không thua người

Liền ứng nghiệm trên trời rớt xuống

Một cành khô dáng tướng cũng oai

Nhà Ếch xúm xít vỗ tay

Tung hô,  múa nhảy mấy ngày rùm beng

Bỗng coi lại Vua hiền như đá

Chẳng có chi hơn đầu

Nhà Ếch tiếp tục

Trời ban ngay một Diệc cao xuống liền

Ếch hớn hở: “ Quá thiêng, mới thấy! ”

Kéo cả đàn mau hãy chào Vua

Diệc liền chụp lẹ ăn no

Nằm trong bụng Diệc đắn đo phân bì

Ông Vua trước rằng tuy hiền thiệt

Vua Diệc này chẳng biết thương dân

Xin ra thêm lần

Nhìn lui đã thấy xuống gần ruột non

Xem thêm:  Nhà thơ Thái Bá Tân và tuyển tập thơ dịch Abd ar-Rahman Jami phần đầu

Check Also

Hai người bạn – Nguyễn Tường

Hai người bạn – Nguyễn Tường

Hai người bạn một Mập, một Ốm Rất thiết thân, quen vốn từ lâu Đang …