Home / Bài thơ về người lính / Gia tài của lính – Đặng Vương Hưng

Gia tài của lính – Đặng Vương Hưng

Gia tài của lính – Đặng Vương Hưng

từ những chiến trường
Gia tài của lính khiêm nhường vậy thôi
Ba lô khoác nặng
Áo quần sờn cũ từ hồi hành quân

Trở về rời rã bước chân
bao lần
Đạn bom đã khuất phía sau
Ai còn từ màu rừng xanh?

Trở về sau cuộc
Gia tài của lính hóa thành
Những gì để lại chiến trường
Những gì trên dưới nhịn nhường đã xa…

Máu xương gửi lại ngày qua
Gia tài của lính như là !

Xem thêm:  Cha người lính năm xưa - Hồ Xuân Thu

Check Also

Tại người – Trần Tích Thiện

Tại người – Trần Tích Thiện

Hình như sắp sửa có going Ì ầm sấm mạn biển Đông dội vào Ô …