Giã từ – Mùa Hạ

20
Giã từ – Mùa Hạ
Giã từ – Mùa Hạ

Giã từ một thoáng
Giã từ một thoáng qua rồi
Giã từ một thoáng
Giã từ một thoáng qua rồi mộng mơ
Giã từ luôn cả vần thơ
Giã từ luôn cả ấu thơ qua rồi
Giã từ luôn cả chỗ ngồi
Giã từ luôn cả những hồi đón đưa
Giã từ luôn cả cơn mưa
Giã từ luôn cả những trưa
Giã từ luôn cả
ai đã câu hò ngân nga?
Giã từ luôn ước mơ xa
Ngày nay , vang xa tiếng đàn
Tiếng đàn năm ấy ai thương
Chắc vì lỡ nhịp, cung thương nên sầu
Hỏi ai với mối duyên đầu
Nên thương hay nhớ, nên sầu hay quên?
Bảo rằng: “Người nhớ, ta quên
Mà nay ta nhớ, người rồi”
Đi rồi vững bước mà đi
Chớ nên làm chi để buồn
Người buồn ai đó có vui
Thôi thì ta cứ nên vui giã từ
Giã từ hai tiếng một “Ừ!”
ta ở, câu từ nào phai.

Xem thêm:  Thơ mùa xuân cô đơn buồn lẻ bóng có ai hiểu cho

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho