Home / Bài thơ về cuộc sống / Gieo mùa bao dung – Vũ Tuyết Nhung

Gieo mùa bao dung – Vũ Tuyết Nhung

Gieo mùa bao dung – Vũ Tuyết Nhung

Tôi ngồi đếm lại hạt tôi
Hạt thì bóng tối hạt rơi ngoài thềm
Hạt nằm chăn ấm đệm êm
Lại thương hạt đã trắng đêm mưa dầm

Hạt còi rơi góc thế nhân
Hạt hình quái dị uốn thân theo làng
Hạt lép lăn lóc giữa đàng
Thế gian chỉ chuộng hạt vàng đầy tay

Hạt bùi chuột gặm cắn cây
Hạt xinh theo gió, nhận về
Hạt buồn ươm những
Hạt đau lại rải lối về nẻo xưa

Hạt mốc bởi đếm đong thừa
Hạt đen có lúc mình chưa là mình
Hạt nhân thế hạt nghĩa tình
Bao nhiêu sóng cả thất kinh buốt mùa

Trộn với màu mưa
Sàng qua lọc lại gieo mùa
Nghe xuân đang hát trên đồng
Thảm xanh mầm bật hạt cười

Xem thêm:  Top 24 Bài thơ hay viết về Hạnh phúc

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …