Home / Bài thơ về cuộc sống / Gieo mùa bao dung – Vũ Tuyết Nhung

Gieo mùa bao dung – Vũ Tuyết Nhung

Gieo mùa bao dung – Vũ Tuyết Nhung

Tôi ngồi đếm lại hạt tôi
Hạt thì bóng tối hạt rơi ngoài thềm
Hạt nằm chăn ấm đệm êm
Lại thương hạt đã trắng đêm mưa dầm

Hạt còi rơi góc thế nhân
Hạt hình quái dị uốn thân theo làng
Hạt lép lăn lóc giữa đàng
Thế gian chỉ chuộng hạt vàng đầy tay

Hạt bùi chuột gặm cắn cây
Hạt xinh theo gió, nhận về
Hạt buồn ươm những
Hạt đau lại rải lối về nẻo xưa

Hạt mốc bởi đếm đong thừa
Hạt đen có lúc mình chưa là mình
Hạt nhân thế hạt nghĩa tình
Bao nhiêu sóng cả thất kinh buốt mùa

Trộn với màu mưa
Sàng qua lọc lại gieo mùa
Nghe xuân đang hát trên đồng
Thảm xanh mầm bật hạt cười

Xem thêm:  Nguyễn Du với tập thơ Bắc hành tạp lục 北行雜錄 P2

Check Also

Dạo chơi trên biển – Ngô Thị Mỹ Tâm

Dạo chơi trên biển – Ngô Thị Mỹ Tâm

Sáng sớm, cũng như bao ngày khác Lại trở mình trong chiếc chăn bông Thức …