Home / Bài thơ ngụ ngôn / Giết gà khỏi dậy sớm – Nguyễn Tường

Giết gà khỏi dậy sớm – Nguyễn Tường

Giết gà khỏi dậy sớm – Nguyễn Tường

Chị giúp việc cứ khi gà gáy
Chủ nhà liền gọi dậy làm công
“Gà này thủ phạm chính tông
Mau bắt giết thịt đặng hòng

Mai sẽ ngủ chờ trời sáng hẳn
Chủ gọi làm, chắc chắn khỏe thân”
Suy đi, nghĩ lại mấy lần
Chụp ngay Gà Trống ngoài sân thịt liền

Từ bữa đó hàng đêm tiếng chủ
Gọi sớm hơn lúc cũ ít giờ
Chủ nhà đâu phải tay mơ
Trừ hao không có vẫn khôn

Xem thêm:  Bến đò trưa hè - Anh Thơ

Check Also

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng Cứ …