Home / Bài thơ về tình yêu / Gió Hương – Phương Vũ Cổ Cầm

Gió Hương – Phương Vũ Cổ Cầm

Gió Hương – Phương Vũ Cổ Cầm

Gió thổi cánh đồng xa mờ
Hương theo cùng gió anh mong
Thấp thoáng cành gió cong cong
Hương còn để lại trong nhiều
giữa khoảng trời thương
Gió thổi hương đến trên cành

Xem thêm:  Tôi xin làm... - Trọng Văn

Check Also

Âm thầm nỗi nhớ – Bùi Tiến Thành

Âm thầm nỗi nhớ – Bùi Tiến Thành

Em biết không mỗi ánh mắt em cười Có niềm vui âm thầm trong anh …