Home / Bài thơ về cuộc sống / Gửi cho cõi im lặng – Nguyễn Tôn Nhan

Gửi cho cõi im lặng – Nguyễn Tôn Nhan

Gửi cho cõi im lặng  –  Nguyễn Tôn Nhan

Rồi tóc bỏ đuôi gà

Tôi lao đao về những sân ga

Chiều hôm cành chim chết

Tặng cho người đôi cánh lông khô

Tôi như triệu bóng mây điên

Biết về đâu người biết đâu tìm

Đời tan nát cả lòng bia mộ

Mây cũng không mầu mây cố nhiên

Rồi người đi tôi khóc ướt đồi

Mưa xuống cho hồn lạnh chết thôi

xanh quá tôi vừa thấy

Cũng đủ cho tôi cả đời

Chiều vui trời ướt nhẹp mây gù

Sãi về chùa, tôi sắp theo tu

Người không biết được thầy tăng nhỏ

Đã nhớ người rên suốt đêm thu

biết được cụm mây kia

Nhớ run em, nên đã theo về

Nơi tôi có triệu cành vô sắc

Gửi cho người chết ngợp

Tôi nằm nghe cây chuyển nhựa non

Bóng thiên thâu một mảnh còm

Tôi nhớ vô cùng gáy

Tóc người gầy dãy dụa bay điên.

Xem thêm:  Chiều trở gió! - Thụy Khúc

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …