Home / Bài thơ ngụ ngôn / Hai con ếch – Nguyễn Tường

Hai con ếch – Nguyễn Tường

Hai con ếch – Nguyễn Tường

Hai chú Ếch gặp mùa đại hạn

Suối hồ khô, ruộng cạn, đầm phơi

Nhảy đi tìm nước, khỏi ngồi

Tìm xa quanh núi, khắp đồi vẫn khô

Kìa xóm nhỏ hai cô gánh nước

Hai Ếch ta đại phước gặp may

Co chân hai chú nhảy ngay

Nhảy luôn thành giếng đặng hay sự tình

Kìa nhìn xuống thân mình soi bóng

Nước trong veo, ai đóng mạch ngầm

Bàn xem tẩn ngẩn, tần ngần

“ Nào ta xuống đó một lần sống luôn ”

Con kia bảo ” Làm ơn nghĩ kỷ

Đáy rất sâu, thành lũy lại cao

Lỡ mai khô hết thì sao

Hay anh có cách lại đào giếng thêm? ”

Xem thêm:  Nói dối - Nguyễn Tường

Check Also

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng Cứ …