Home / Bài thơ về hạnh phúc / Hạnh phúc tầm thường – Trọng Văn

Hạnh phúc tầm thường – Trọng Văn

Hạnh phúc tầm thường – Trọng Văn

Đang đói lả được chén cơm, nước mắm
Đang lạnh cóng có áo ấm mặc thêm
Đang thèm ngủ sẵn có nệm chăn mềm
Đang cô độc có em đến

Đang nặn vần thơ nghĩ ra con chữ
Đang gặp được thứ muốn tìm
Đang , an ủi được
Đang được lim dim chợp mắt

Đang được lại gì mình mất
Đang lăn lóc thất nghiệp có việc làm
Đang dưỡng bệnh có viếng thăm
Đang lưu lạc gặp hàng xóm

Đang buồn miệng được ăn một miếng cốm
Đang liệt giường đau ốm chợt khỏe ra
Đang hư hỏng được rầy la
Đang mưa gió có mái nhà đứng đụt

Những điều đó được xem là
Trong tầm tay đúng lúc người ta cần
Nước phương xa đâu cứu được lửa gần
Tiền dẫu có ngàn lần mua không được!

Xem thêm:  Hạnh phúc trong mắt nhau - Lê Hoàng

Check Also

Hạnh phúc thật giản đơn – Mạc Phương

Hạnh phúc thật giản đơn – Mạc Phương

Mấy chục năm trời dãi nắng dầm mưa. Tình yêu anh chưa bao giờ thay …