Home / Bài thơ về cuộc sống / Hóa vàng mã – Vũ Tuyết Nhung

Hóa vàng mã – Vũ Tuyết Nhung

Hóa vàng mã – Vũ Tuyết Nhung

Đốt cho khói bụi lên trời
Đốt cho thương nhớ đến người âm gian
Thế thân cho kẻ
Tặng mơ cho kiếp xóm phường

Tưởng trong ngọn khói cõi dương
Bao nhiêu khổ hận tìm đường mà lui
Trần âm là rồi
Những xưa ái nộ theo người mà tan

Bóng âm sau ngọn khói tàn
nhận những xe sang nhà lầu
Nữ nhân điện thoại áo mầu
Gửi Người giữ lại hình nhau kiếp này

Hồn về trong gió có hay
Bao nhiêu trầy xước sình lầy chốn xưa
Bao nhiêu héo quắt thiếu thừa
Gửi theo mây gió vẫn chưa nhẹ ngày

ngọn khói vươn tay
Lệ rơi vào những sâu cay

Xem thêm:  Tập Thơ Đi Qua Thương Nhớ (Nguyễn Phong Việt) Phần 1

Check Also

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Như thế nào mới gọi là đã đủ Mà bao người ấp ủ mộng xa …