Home / Bài thơ về cuộc sống / Khi người ta không còn yêu nhau – Phi Tuyết Ba

Khi người ta không còn yêu nhau – Phi Tuyết Ba

Khi người ta không còn yêu nhau  –  Phi Tuyết Ba

Mọi lời giải thích

nào có cần đâu

Khi người ta không còn yêu nhau

có lẽ tốt nhất là nên

đỏ trút màu thành hoa trắng

nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu

Khi người ta không còn yêu nhau

đêm nào cũng lặn

mùa quả nào cũng đắng…

đông người ư?

nhưng thiếu vắng

Khi người ta không còn nữa yêu nhau

giá như quên được

có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất

Xem thêm:  Mặt em - Xuân Diệu

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …