Home / Bài thơ tiếu lâm 18+ / Khoá buồn – Lê Hải Chinh

Khoá buồn – Lê Hải Chinh

Khoá buồn – Lê Hải Chinh

Khóa đẹp nhưng chìa hỏng đã lâu

Không ai chọc ngoáy, bỏ tra dầu

Buồn thiu nằm đơn độc

Chán nhẽ khô còng ngủ thật sâu

 

Lão nọ mò sang nào hợp lỗ

Anh này trộm đến chẳng vừa râu

Mong sao thợ giỏi mang đồ tốt

Khéo lựa cho em đỡ tủi sầu.

Xem thêm:  Cô gái ngủ quên - Lê Hải Chinh

Check Also

Chợ chim – Lê Hải Chinh

Chợ chim – Lê Hải Chinh

Đang buồn đến chợ hỏi mua chim Rất sẵn cần chi phải kiếm tìm Đến …