Home / Bài thơ về công việc / Không bán hàng cho người thân – Thắng Dê

Không bán hàng cho người thân – Thắng Dê

Không bán hàng cho người thân – Thắng Dê

Jack Ma đã từng nói
Khi thứ gì
Tránh ngay người thân thiết
Đéo bán, kệ mẹ đi!

Dù có rẻ đến mấy
dẫu
Họ chả hề trân trọng
Và nghĩ mình kiếm lời

Họ thà để thiên hạ
Lường gạt, ăn lãi mình
Không đoái hoài công sức
Sự

Trong họ nghĩ
” Nó ăn lãi bao nhiêu?”
Thay những điều bạn tưởng
cho họ nhiều

này phổ biến
Đặc biệt ở nước ta
Khi , hãy nhớ
Tránh hết người thân ra!

Xem thêm:  Xem bói - Lê Hồng

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …