Home / Bài thơ ngụ ngôn / Lão nhà giàu keo kiệt – Nguyễn Tường

Lão nhà giàu keo kiệt – Nguyễn Tường

Lão nhà giàu keo kiệt – Nguyễn Tường

Nhà giàu kia nỗi danh keo kiệt

Được đồng nào cất hết vào lưng

Tới khi lận kín cả quần

Lão bèn đào hố giữa vườn chôn sâu

Tên đày tớ ngờ đâu biết chỗ

Tối hôm sau khoét lỗ đào lên

Lấy sao cho hết sạch tiền

Không chừa một cắc, không quên một hào

Sáng hôm sau Lão ra phát hiện

Khóc rống lên như chuyện tang thương

Điên điiên, sảng sảng, khùng khùng

Tìm tìm, kiếm kiếm quanh vùng ngác ngơ

Mụ hàng xóm bất ngờ ngứa miệng

“ Bác vốn quen không tiêu

Mất tiền chắc cũng khá nhiều

Nhưng còn cái hố biết điều chúng tha

Thôi đi mếu máo chi mà!”

Xem thêm:  Con chim nhỏ - Nguyễn Tường

Check Also

Hai người bạn – Nguyễn Tường

Hai người bạn – Nguyễn Tường

Hai người bạn một Mập, một Ốm Rất thiết thân, quen vốn từ lâu Đang …