Home / Bài thơ về giáo dục / Lật trang sử hùng – Dương Tuấn

Lật trang sử hùng – Dương Tuấn

Lật trang sử hùng – Dương Tuấn

Đi trên cát, chết vùi trong cát
Sống đẹp đời tiếng thác hoài vinh
Từ đâu ta được ?
Núi xương, máu cha ông.

Quân dã thú mang lòng xâm lược
Bọn đầu trâu tiếp bước quân thù
Biển Đông mịt mù
Trường Sa lấp ló giặc thù bao quanh.

Vạn sử xanh còn tỏ
Chí hồn đó còn mang
Lẫy lừng tích Bạch Đằng Giang
Giết tươi Ô Mã, dẹp tan loạn Tàu.

Thảm bại ấy còn trẻ
Giờ học đòi bập bẹ xâm lăng
Rạng chìm rạng nổi san bằng
Lưỡi bò, chín đoạn dùng dằng túi tham.

Hồn nước Nam vẫy gọi
Ánh dẫn lối hùng anh
Nung chí thép, luyện hồn đanh
Phá tan hạm giặc biển xanh làm mồ.

Một ngòi bút máu khô khó viết
Trăm nghiên mài vạn việc đều xong
Một vai khó gánh tang bồng
Vạn tim chung nhịp sử hồng lại nên.

Ta lại hát vang rền chiến thắng
Vía giặc Tàu cay đắng biển sâu
Trời Nam giặc Bắc rơi đầu
mãi viết ngàn câu sử hùng.

Xem thêm:  Trái đất - Phong Tâm

Check Also

Tâm sự thầy giáo trẻ – Mạnh Hy

Tâm sự thầy giáo trẻ – Mạnh Hy

Học trò bảo thầy ghê. Ừ! Cũng ghê thật đấy! Giảng cũng chưa hẳn hay …