Home / Bài thơ ngụ ngôn / Lòi mưu cáo – Nguyễn Tường

Lòi mưu cáo – Nguyễn Tường

Lòi mưu cáo – Nguyễn Tường

Vốn loài Cáo mưu thâm, kế hiểm
Một Cáo kia gặp chuyện không may
Nhà ai đặt bẫy thật hay
Chặt đứt đuôi Cáo, mấy ngày

Về xóm làng quá nhục
Cáo nhờ loa mời họp trình bày
“ Bà con tôi nói, nghe đây
Đuôi mình bất tiện, Cáo này chặt đi

Làm ơn nghĩ lại, vì tôi đúng
Mang chi đuôi đi đứng
Xin mời hưởng ứng, cắt phằng
Gọi là nhất trí cả đoàn văn minh ”

Một Cáo lớn bất bình phát biểu
“ Câm mồm ngay, dẹp điệu nói càn
Đuôi mi tai nạn tham ăn
vận động cả đoàn chặt đuôi ”

Cáo gian trá đã lòi mưu kế
Vẫn mở mồm chống chế phân bua
” Trời cao có thấu giùm cho
Đã không hưởng ứng, còn lo nói xàm ”

Nói xong Cáo đứng khoe răng

Xem thêm:  Ếch và sư tử - Nguyễn Tường

Check Also

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng Cứ …