Home / Bài thơ ngụ ngôn / Lừa và sư tử – Nguyễn Tường

Lừa và sư tử – Nguyễn Tường

Lừa và sư tử – Nguyễn Tường

Lừa cộng tác cùng thầy Sư Tử

Lừa bị lừa vẫn cứ  “ Anh, Anh! ”

“ Chú Em, mau chạy cho nhanh

Ta vào rừng lớn lập thành tích to!”

Lừa  cúi mọp để cho Sư Tử

Trèo lên lưng, Lừa cứ vô rừng

Sư rằng: “ Anh thúc vào hông

Em thì rống lớn mà không

Nghe Lừa rống Nai, Mang tán loạn

Sư Tử Anh thanh toán mồi ngon

Cho Lừa một tấm huy chương

Gọi là hữu nghị, biểu dương trung thành

Lừa nay bỗng được khen khoái chí

Rồi ngày sau cứ thế theo Anh

Sư Tử bá chủ rừng xanh

Lừa Em vẫn mãi trung thành rống kêu

Xem thêm:  Nước mắt chảy xuôi - Bách Tùng Vũ

Check Also

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng Cứ …