Lục bát lên đồi – Nguyễn Ngoạt

46
Lục bát lên đồi – Nguyễn Ngoạt
Lục bát lên đồi – Nguyễn Ngoạt

Đưa câu lên đồi
Tay nâng em tôi thuở nào
Em từ trong khúc ca dao
Đã quen với những bờ ao,sân đình
Đã quen với ngọn trúc xinh
Đã quen sóng nước tình đong đưa
“Cây đa cũ bến đò xưa”
Giờ còn ai đón ai đưa em về?
Xin em một chút xa quê
Đèo cao gió lộng hãy về cùng tôi!


Xem thêm:  Nỗi niềm tháng tư - Dương Bích Hạnh

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho