Home / Bài thơ vui hay / Lục bát tương phùng – Đoàn Duy Hiển

Lục bát tương phùng – Đoàn Duy Hiển

Lục bát tương phùng – Đoàn Duy Hiển

Giận vợ giải sầu
Chẳng nên thắt cổ treo đầu ngọn khoai.
Giận chồng dọa bỏ theo trai
Chớ nên uống thuốc tránh thai hù chồng.
Tương sinh, tương khắc, tương đồng
Cùng nhau thuận lòng .

Duy Hiển

()

Xem thêm:  100 câu thơ về lịch sử Việt Nam

Check Also

Con muỗi – Phan Huy

Con muỗi – Phan Huy

Anh như con muỗi Anophen Em như cô gái ngủ quên mắc màn – “Rắp …