Lục bát tương phùng – Đoàn Duy Hiển

68
Lục bát tương phùng – Đoàn Duy Hiển
Lục bát tương phùng – Đoàn Duy Hiển

Giận vợ uống giải sầu
Chẳng nên thắt cổ treo đầu ngọn khoai.
Giận chồng dọa bỏ theo trai
Chớ nên uống thuốc tránh thai hù chồng.
Tương sinh, tương khắc, tương đồng
Cùng nhau thuận lòng .

Duy Hiển

()


Xem thêm:  Uống rượu - Thương Hoàng

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho